gà vịt trong Tiếng Anh là gì?

gà vịt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà vịt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà vịt

    poultry

    trại nuôi gà vịt poultry farm

    người nuôi gà vịt poultry farmer

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà vịt

    poultry