gà vẹt trong Tiếng Anh là gì?

gà vẹt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà vẹt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà vẹt

    * dtừ

    poultry