gà giò trong Tiếng Anh là gì?

gà giò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà giò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gà giò

  * dtừ

  cockerel

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gà giò

  * noun

  cockerel

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gà giò

  cockerel