gà tây trong Tiếng Anh là gì?

gà tây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà tây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gà tây

  * dtừ

  turkey

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gà tây

  * noun

  turkey

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gà tây

  turkey