gà bantam trong Tiếng Anh là gì?

gà bantam trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà bantam sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà bantam

    * dtừ

    bantam