gà gô mái trong Tiếng Anh là gì?

gà gô mái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà gô mái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà gô mái

    * dtừ

    grey-hen