gà lôi trong Tiếng Anh là gì?

gà lôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà lôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gà lôi

  * dtừ

  pheasant

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gà lôi

  * noun

  pheasant

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gà lôi

  pheasant