gà thiến trong Tiếng Anh là gì?

gà thiến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà thiến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gà thiến

  * dtừ

  capon

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gà thiến

  * noun

  capon

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gà thiến

  capon