gà mái trong Tiếng Anh là gì?

gà mái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà mái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gà mái

  * dtừ

  hen

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gà mái

  * noun

  hen

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gà mái

  hen