gà lơgo trong Tiếng Anh là gì?

gà lơgo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà lơgo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà lơgo

    * dtừ

    leghorn