gà rừng trong Tiếng Anh là gì?

gà rừng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà rừng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gà rừng

  * dtừ

  cock of the wood; jungle fowl

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gà rừng

  * noun

  cock of the wood; jungle fowl

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gà rừng

  cock of the wood, jungle fowl