gà mái tơ trong Tiếng Anh là gì?

gà mái tơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà mái tơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà mái tơ

    * dtừ

    pullet