gà rô ti trong Tiếng Anh là gì?

gà rô ti trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà rô ti sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà rô ti

    roasted chicken