gà mờ trong Tiếng Anh là gì?

gà mờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà mờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gà mờ

  * ttừ

  dim

  mắt gà mờ dim-sighted

  dull-witted

  anh chàng gà mờ a dull-witted fellow

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gà mờ

  * adjective

  dim

  mắt gà_mờ: dim-sighted

  dull-witted

  anh_chàng gà_mờ: A dull-witted fellow