gà đá trong Tiếng Anh là gì?

gà đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà đá

    xem gà chọi