gà quay trong Tiếng Anh là gì?

gà quay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà quay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà quay

    * dtừ

    roasted chicken

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà quay

    roasted chicken