gà gáy trong Tiếng Anh là gì?

gà gáy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà gáy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà gáy

    cock-crow

    gà gáy đã dậy to get up at cock-crow

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gà gáy

    cock-crow