gà đồng trong Tiếng Anh là gì?

gà đồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà đồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gà đồng

  * dtừ

  frog

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gà đồng

  * noun

  frog

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gà đồng

  frog