gà chọi trong Tiếng Anh là gì?

gà chọi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà chọi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gà chọi

  * dtừ

  fighting-cock; game-cock

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gà chọi

  * noun

  fighting-cock; game-cock

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gà chọi

  fighting-cock, game-cock