gà luộc trong Tiếng Anh là gì?

gà luộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà luộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà luộc

    * dtừ

    plain boiled chicken

    gà luộc chấm muối chanh boiled chicken dipped in salt and lemon