gà trống trong Tiếng Anh là gì?

gà trống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà trống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gà trống

  cock

  trời đất! gà trống sao mà gáy nửa đêm? good grief! why is that cock crowing in the middle of the night?

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gà trống

  * noun

  cock

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gà trống

  cock