gà trống non trong Tiếng Anh là gì?

gà trống non trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gà trống non sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gà trống non

    * dtừ

    cockerel