wheel rim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel rim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel rim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel rim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wheel rim

  * kỹ thuật

  mâm bánh

  vành bánh xe

  ô tô:

  niềng bánh xe