wheelspin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheelspin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheelspin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheelspin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheelspin

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự trượt bánh xe (quay tròn)