wheel hub nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel hub nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel hub giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel hub.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wheel hub

  * kỹ thuật

  mayơ bánh xe

  giao thông & vận tải:

  bệ bánh

  moay-ơ bánh xe

  ô tô:

  đùm bánh xe

  cơ khí & công trình:

  ổ trục bánh xe