wheelslip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheelslip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheelslip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheelslip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheelslip

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự trượt bánh xe (quay tròn)