wheeled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheeled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheeled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheeled.

Từ điển Anh Việt

 • wheeled

  /'wi:ld/

  * tính từ

  có bánh xe

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wheeled

  having wheels; often used in combination

  Antonyms: wheelless

  Similar:

  wheel: change directions as if revolving on a pivot

  They wheeled their horses around and left

  Synonyms: wheel around

  wheel: wheel somebody or something

  Synonyms: wheel around

  wheel: move along on or as if on wheels or a wheeled vehicle

  The President's convoy rolled past the crowds

  Synonyms: roll

  bicycle: ride a bicycle

  Synonyms: cycle, bike, pedal, wheel