pedal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedal.

Từ điển Anh Việt

 • pedal

  /'pedl/

  * danh từ

  bàn đạp (xe đạp, đàn pianô)

  (âm nhạc) âm nền

  * động từ

  đạp bàn đạp

  đạp xe đạp; đạp (xe đạp)

  * tính từ

  (động vật học) (thuộc) chân

 • pedal

  bàn đạp; thuỷ túc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pedal

  * kỹ thuật

  bàn đạp

  ô tô:

  pêđan

  toán & tin:

  thủy túc

  thùy túc, bàn đạp

Từ điển Anh Anh - Wordnet