pedal-driven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedal-driven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedal-driven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedal-driven.

Từ điển Anh Việt

  • pedal-driven

    * tính từ

    truyền động bằng đạp chân, dẫn động bằng đạp chân