bicycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bicycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bicycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bicycle.

Từ điển Anh Việt

 • bicycle

  /'baisikl/

  * danh từ

  xe đạp

  * nội động từ

  đi xe đạp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bicycle

  * kỹ thuật

  xe đạp

Từ điển Anh Anh - Wordnet