bike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bike.

Từ điển Anh Việt

 • bike

  /baik/

  * danh từ

  (thông tục) (viết tắt) của bicycle xe đạp

  * nội động từ

  (thông tục) đi xe đạp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bike

  * kỹ thuật

  xe đạp

  xe máy dầu

  xe mô tô

  toán & tin:

  đạp xe máy

  xây dựng:

  xe môtô

Từ điển Anh Anh - Wordnet