pedal-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedal-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedal-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedal-boat.

Từ điển Anh Việt

  • pedal-boat

    * danh từ

    thuyền đạp