wheel base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wheel base

  * kỹ thuật

  ô tô:

  chiều dài cơ sở

  giao thông & vận tải:

  trọng lượng giá chuyển hướng