wheel mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wheel mill

  * kỹ thuật

  máy nghiền

  trục nghiền

  cơ khí & công trình:

  đái mài

  máy xay bánh lăn