wheel-work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel-work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel-work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel-work.

Từ điển Anh Việt

  • wheel-work

    * danh từ

    (kỹ thuật) hệ thống truyền lực bằng bánh xe răng cưa