wheelsman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheelsman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheelsman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheelsman.

Từ điển Anh Việt

  • wheelsman

    * danh từ; số nhiều wheelsmen

    người lái; người lái tàu thủy