wheelie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheelie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheelie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheelie.

Từ điển Anh Việt

  • wheelie

    * danh từ

    sự đi một bánh (hành động đi xe đạp hoặc mô tô trên một bánh sau, bánh trước nhấc khỏi mặt đất)