wheel load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wheel load

  * kỹ thuật

  áp lực lên bánh xe

  cơ khí & công trình:

  phụ tải bánh xe

  xây dựng:

  tải trọng bánh xe

  tải trọng bánh xe (do bánh xe truyền)

  ô tô:

  tải trọng trên mỗi bánh