wheel pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wheel pressure

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  áp lực bánh xe

  xây dựng:

  áp lực bánh xe (lên nền đường)

  giao thông & vận tải:

  áp lực lắp bánh xe