wheel flange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel flange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel flange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel flange.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wheel flange

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  gờ bánh xe

  gờ vành bánh toa xe

  ô tô:

  mép vành bánh xe