suction vapour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction vapour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction vapour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction vapour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction vapour

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hơi hút