suction overfill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction overfill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction overfill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction overfill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction overfill

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đập tràn chân không