suction limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction limit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giới hạn hút