suction panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction panel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    panen hút