suction riser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction riser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction riser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction riser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction riser

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đường ống hút (thẳng đứng) môi chất