suction pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction pit

    * kỹ thuật

    giếng hút

    hóa học & vật liệu:

    bể hút