suction roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction roll

    * kỹ thuật

    lỗ hút chân không