suction line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • suction line

  * kỹ thuật

  đường hút

  đường ống hút

  ống hút

  ống thoát

  cơ khí & công trình:

  đường (cong) hút

  xây dựng:

  đường hút (ra)

  ống hút, ống thoát