suction main nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction main nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction main giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction main.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction main

    * kỹ thuật

    đường hút chính

    ống hút