suction stroke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction stroke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction stroke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction stroke.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • suction stroke

  * kỹ thuật

  hành trình hút

  hành trình hút vào

  hành trình nạp

  điện lạnh:

  hành trình pittông

  cơ khí & công trình:

  thì nạp (động cơ)